Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2013

okularnica
Jesteśmy jak książki. Większość ludzi widzi tylko naszą okładkę, mniejszość czyta wstęp, wielu wierzy krytykom, nieliczni poznają naszą treść.
Reposted fromNhipnosas Nhipnosas viaataliaboo ataliaboo
okularnica
Sponsored post
soup-sponsored
okularnica
Pogubiłam się już w liczbie rozczarowań.
Reposted frommdjg mdjg vialaj laj
okularnica
4463 7f6a
Reposted frompunkahontaz punkahontaz vialaj laj
okularnica
8286 c85c
Reposted fromlaj laj
okularnica
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabookart bookart
okularnica
Reposted fromiminlove iminlove vialexxie lexxie

January 25 2013

okularnica
  Książki na półkach więcej mówią o człowieku niż jego życiorys zapisany odręcznie na kartce papieru.
— Janusz Leon Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted fromIriss Iriss viablue-chips blue-chips
okularnica
nawet nie wiesz jak łatwo zabić czyjąś duszę , jak prosto jest złamać serce i w jak banalny sposób uśpić w człowieku radość.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz vialaj laj
okularnica
3479 5694
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish vialaj laj
okularnica
1176 093e
Reposted fromlynusrynu lynusrynu vialexxie lexxie

January 05 2013

okularnica
okularnica
Czasem trzeba oddalenia, aby kogoś zobaczyć naprawdę
— taka prawda .
Reposted fromzenibyja zenibyja vialonelygirl lonelygirl
okularnica
4251 cecd
Reposted fromthegirl thegirl vialonelygirl lonelygirl
okularnica
- Dlaczego Bilbo Baggins?
- Może dlatego, że się boję. A on dodaje mi odwagi.
— Hobbit
Reposted frommarlaogg marlaogg viamilosz milosz
okularnica
Reposted fromcouples couples viamilosz milosz
okularnica
  Książki na półkach więcej mówią o człowieku niż jego życiorys zapisany odręcznie na kartce papieru.
— Janusz Leon Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted fromIriss Iriss viablue-chips blue-chips
okularnica
0855 ee68
Reposted fromthegirl thegirl viamarlaogg marlaogg
okularnica
6852 b4fb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...